Akce pro 1. pololetí 2014-15

5.9.2014      Den otevřených dveří

8.9.2014      Třídní schůzka

30.9.2014    Drakiáda

2.10.2014    Setkání prvňáčků a předškoláků

                    (odpoledne i s rodiči )

16.10.2014 Divadlo Kutná Hora – „Dobrodružství myši

                   Milumyši“

29.10.2014 Dýňové odpoledne – odpoledne pro rodiče

                  s dětmi na zahradě

6.11.2014  Keramika – odpoledne s rodiči

21.11.2014 Divadlo Kutná Hora - „Když jde kůzle

                   otevřít“

27.11.2014 Keramika glazování – odpoledne s rodiči

5.12.2014   Čert a Mikuláš v MŠ – dopoledne

18.12.2014 Vánoční besídka – v MŠ

Akce pro 2. pololetí 2014-15

23.1.-17.4.2015  Předplavecký výcvik

18.2.2015    Karneval

5.3.2015      Odpoledne s  keramikou

19.3.2015    Glazování keramiky

13.4.2015    Zápis do MŠ pro školní rok 2015-16

28.4.2015    Oslava čarodějnic - dopoledne

15.5. 2015    Oslava Dne rodin - dopoledne v MŠ

19.5.2015    Fotografování dětí

1.6.2015      Oslava dne dětí - dopoledne

3.6.2015      Školní výlet

4.6.2015      Den životního prostředí - odpoledne s

                    rodiči

18.6.2015    Rozloučení s předškoláky - besídka +

                    opékání buřtů na zahradě.

25.6.2015    Cyklistický výlet s předškoláky.