ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE


 Název zařízení:                         Mateřská škola Svatý Mikuláš 142, Kutná Hora  

Ředitelka mateřské školy:      Mgr. Hana Brejšová  

Počet tříd:                                  1 třída s věkově heterogenním složením  

Kapacita MŠ:                             28 dětí  

Pedagogické pracovnice:         Mgr. Hana Brejšová, Eva Šandová  

Asitentka pedagoga:                Aneta Ballon-Mierná       

Provozní pracovnice:               Eva Šandová

Pověřenec pro GDPR:               Mgr. Ondřej Smoček

Adresa MŠ:                                Mateřská škola Svatý Mikuláš 142, 284 01 Kutná Hora 1

Telefon:                                     327 571 300, 777 259 251

Zřizovatel mateřské školy:    Obec Svatý Mikuláš  

IČO:                                           709 90 620  

Zařazení do sítě škol:             1.1.2003 

 

Mateřská škola Svatý Mikuláš 142 je příspěvkovou organizací.