Přehled akcí na 1. pololetí ŠR 2015-2016

30.9.2015   Zpátky do školy – setkání prvňáčků a

                   předškoláků – od 16:00 hod.

6.10.2015  Drakiáda – 14:30-16:00 – výroba draků s

                  rodiči v MŠ Od 16:00 hod. - pouštění draků

13.10.2015 Divadélko v MŠ

15.10.2015 Hračky našich předků – zámek Kačina,  

                   ekocentrum Pod Horami

22.10.2015 Keramika – odpoledne s rodiči

6.11.2015   Primární prevence – beseda „Jak se

                  chovat, abych měl kamarády“

10.11.2015 „Malí architekti“ - odpoledne pro děti a

                  tatínky – stavíme ze stavebnic. Můžete si

                  donést i vlastní stavebnice.

25.11.2015 Keramika – glazování – opoledne s rodiči

4.12.2015   Mikulášská nadílka

17.12.2015 Vánoční besídka

Přehled akcí MŠ pro 2. pololetí 2015/16    

15.2.2016   Divadlo v MŠ  

19.2..2016  Tylovo divadlo Kutná Hora  

23.2.2016   Karneval, téma „Voda – přírodní živel“  

25.2.2016   Výlet do knihovny v Kutné Hoře

26.2.-6.5.2016 plavání ( 26.2. lekce odpadá )

3.3.2016    Keramické odpoledne s rodiči

17.3.2016  Keramické odpoledne s rodiči – glazování

30.3.2016  Sférické kino ( program pro děti – dopoledne v MŠ)  

28.4.2016 Čarodějnice – dopoledne v MŠ

24.5.2016 Fotografování  

1.6.2016   Den dětí – dopoledne v MŠ  

7.6.2016   Výlet na celý den  

21.6.2016 Rozloučení s předškoláky – odpoledne s rodiči, + opékání buřtů  

23.6. 2016 Odpoledne pro předškoláky ( pouze předškoláci !) - cyklistický výlet. Provoz mateřské školy pro ostatní děti pouze do 15:00 hod. Děkujeme za pochopení.