Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023


Pro zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 prosím vyplňte přihlášku na níže uvedeném odkazu. Odkaz bude zpřístupněn od 25.4.2022 od 00:00 hod do 1.5. 2022 do 23:59 hod. Vytištěnou a doplněnou přihlášku prosím přineste k zápisu ve vámi zvolený čas.


Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Mateřská škola bude naplňována do počtu 27 dětí. Při přijímání dětí bude postupováno dle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Svatý Mikuláš č.j. 14/4-2020 VD


Zápis do Mateřské školy Svatý Mikuláš pro školní rok 2022/2023 bude probíhat tak, že na stránkách https://www.msmikulas.cz/aktuality.php je od 25.4. 2022 00:00 hod do 1.5.2022 23:59 hod zpřístupněn odkaz:

Online zápis do školy


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplníte a odešlete. Následně Vám na e-mail přijde potvrzení o odeslání žádosti s odkazem k jejímu stáhnutí. Tu prosím doplňte o údaje týkající se obou zákonných zástupců (datum narození zákonných zástupců není požadován). Žádost vytiskněte a oba zákonní zástupci ji podepíší. Doplněnou a podepsanou žádost přinesete v den zápisu do MŠ. Dodržte prosím přesně čas zápisu, který jste si rezervovali.

K zápisu prosím přineste Váš občanský průkaz, rodný list dítěte a v případě, že se Vaše bydliště neshoduje s bydlištěm dítěte doložte i výpis z evidence obyvatel potvrzující trvalé bydliště dítěte. ( vystaví matrika ).

Těšíme se na Vás.


Zvláštní zápis dětí cizinců proběhne v termínu 2.6. 2022 od 10:00 do 11:00 hod. Tento zápis nebude probíhat online.


Kontakt:

Mateřská škola Svatý Mikuláš 142,284 01 Kutná Hora 1

tel. 327 571 300, 777 259 251

www.msmikulas.cz