Režim dne mateřské školy Sv. Mikuláš.


Provozní doba mateřské školy: 6:45 - 15:45


Hodina:                                     Činnost:


6:45 – 8:15                                Individuální hry dětí

8:15 – 8:45                                Cvičení a hygiena

8:45 – 9:00                                Svačina

9:00 – 9:45                                Řízená činnost a hry

9:45 – 11:45                              Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:45 -12:30                             Hygiena, oběd

12:30 – 13:45                           Odpočinek dle individuálních potřeb dětí

13:45 – 14:00                           Individuální hry, příprava na školu (předškoláci)

14:00 – 14:20                           Hygiena a svačina

14:20 – 15:45                          Spontánní činnosti dle volby dětí do jejich rozchodu ( v letním období pobyt na

                                                zahradě ) 


Režim dne je pouze orientační, rozmezí činností se může lišit v závislosti

                                           na individuálních potřebách jednotlivých dětí.